FYSIAPP Käyttö- ja toimitusehdot

Valitse vaihtoehtoiset kielet alta

Finnish (FI) - English (EN)

1. KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

FysiApp®-palvelun (”Palvelu”), joka koostuu FysiApp® -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista, alla kuvatuista palveluista, on kehittänyt ja kaikki siihen liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa suomalainen yritys PhysioBit Oy, Puutarhakatu 9 B 77, 70300 Kuopio, Finland, Y-tunnus 2648752-3 (”PhysioBit Oy”) Palvelun käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja (”Ehdot”). Käyttämällä Palvelua kokonaisuudessaan tai osittain hyväksyt nämä Ehdot kokonaisuudessaan.

Palvelu käsittää hyvinvointialan ammattilaisten käyttöön (”Käyttäjä”) tarkoitetut web-sovelluksen (FysiApp® -Web) ja mobiilisovelluksen (FysiApp® -Focus). Näiden avulla käyttäjä voi hallinnoida asiakkaansa FysiApp® mobiili- ja/tai web-sovelluksen sisältöä. Asiakkaan mobiilisovellukseen on tarkoitus lähettää mm. harjoitteluohjelmia, tehtäviä sekä viestejä. Lisäksi FysiApp® -ohjelmat mahdollistavat Käyttäjän ja Asiakkaiden väliset reaaliaikaiset videoneuvottelut. Asiakas pystyy myös vastaamaan ammattilaisen lähettämään sisältöön FysiApp®-mobiilisovelluksen välityksellä. FysiApp®:ia ei ole tarkoitettu potilastietojen käsittelyyn.

Hyväksymällä nämä Ehdot vahvistat olevasi yli 18-vuotias, hyvinvointialanammattilainen. Terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisella tarkoitetaan tässä jotakin hyvinvointi-, sosiaali-, liikunta- tai terveysalan ammatillisen koulutuksen käynyttä alalla työskentelevää henkilöä. Mikäli olet epävarma siitä, soveltuuko koulutuksesi Palvelun käyttöön, ota yhteyttä PhysioBit Oy:öön.

Palvelun loppukäyttäjä voi olla ainoastaan täysi-ikäinen asiakas. Mikäli Palvelun loppukäyttäjä on alaikäinen asuinmaassaan, Palvelun tarjoajana olet vastuussa siitä, että hänen huoltajansa ovat hyväksyneet palvelun käytön FysiApp® -mobiili ja/tai –web-sovelluksen käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun käytön tulee tällöin tapahtua huoltajan valvonnassa.

Käyttämällä Palvelua, hyväksyt nämä käyttöehdot ja sitoudut toimimaan ohjeistuksen mukaisesti.

2. PALVELUN KÄYTTÖOIKEUS

Kaikki Palveluun liittyvät sekä muihin PhysioBit Oy:n tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet ja muut oikeudet kuuluvat aina PhysioBit Oy:lle tai lisenssinantajille.

Hyväksyttyäsi nämä Ehdot PhysioBit Oy antaa sinulle henkilökohtaisen ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua osana omaa liiketoimintaasi ja palveluntarjontaasi. PhysioBit Oy omistaa kaikki Palvelun oikeudet sekä sen sisältämät sisällöt (kuten esim. liikepankin sisällön), materiaalit, logot, ikonit, tuotemerkit sekä liikesalaisuudet, pl. kolmansien osapuolten materiaalit. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, tallentaa tai välittää Palvelun sisältöä muualle kuin omien asiakkaidesi käyttöön (mobiili- ja/tai web-sovelluksiin ja/tai tulosteina). Käyttöoikeutesi on nimenomaisesti rajattu mahdollisuuteen hyödyntää Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti.

Et saa kopioida, muokata Palvelua tai luoda siitä johdannaisversiota, purkaa sitä lähdekieleksi tai muuten yrittää päästä käsiksi Palvelun lähdekoodiin, ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu pakottavan lain nojalla. Et saa myöskään yrittää poistaa käytöstä tai kiertää mitään Palvelun käyttämiä suojausmekanismeja.

PhysioBit Oy pidättää oikeuden muokata Palvelua ja/tai keskeyttää sen kokonaan tai osittain harkintansa mukaisesti. Hyväksyt myös, että PhysioBit Oy voi estää pääsysi tai rajoittaa pääsyäsi Palveluun milloin tahansa.  

Hyväksymällä Ehdot, takaat, että Palveluun kirjaamasi tiedot ovat oikeita. Palvelun käyttö edellyttää käyttäjänimeä ja henkilökohtaista salasanaa. PhysioBit Oy:llä on oikeus muuttaa sinulle myönnettyjä käyttäjätunnuksia tai salasanoja ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Sinun tulee valita turvallinen salasana ja varmistaa, että kenelläkään kolmannella osapuolella ei ole pääsyä siihen. Sinulla ei ole oikeutta siirtää tai antaa käyttäjätunnusta tai salasanaasi kenellekään toiselle. Mikäli epäilet jonkun toisen murtautuneen käyttämääsi Palveluun tunnuksillasi, sinun tulee ilmoittaa tästä PhysioBit Oy:lle välittömästi. Olet vastuussa kaikista asioista, jotka tapahtuvat tunnuksillasi siihen asti kun olet ilmoittanut PhysioBit Oy:lle käyttäjätunnuksesi väärinkäytöstä ja kunnes PhysioBit Oy:lle on annettu kohtuullinen aika käyttäjätunnuksen Palveluun pääsyn estämiselle. PhysioBit Oy:llä on oikeus rajoittaa ja estää pääsysi Palveluun, mikäli PhysioBit Oy epäilee näiden Ehtojen vastaista toimintaa tai käyttäjätunnuksesi ja/tai salasanasi vuotaneen kolmannelle osapuolelle.

Palvelun käyttöä edellyttävät laitteet eivätkä palvelun käytön edellyttämät yhteydet (kuten Internetyhteys tai matkapuhelinverkko) eivät kuulu Palveluun. Käyttäjänä olet vastuussa kaikista tiedonsiirtomaksuista kokonaisuudessaan käyttäessäsi Palvelua (sisältäen mm. rajoituksetta Internet-yhteydessä sekä mobiilidatan siirrosta aiheutuvat kustannukset). Olet myös vastuussa käyttämästäsi laitteista ja yhteyksistä, ne eivät saa aiheuttaa minkäänlaista haittaa PhysioBit Oy:lle, kolmansille osapuolille eikä Palvelulle.

Tulevaisuudessa PhysioBit Oy voi tarjota lisäarvopalveluita ja tällöin käyttäjällä on mahdollisuus valita, mikäli hän haluaa tilata maksullisia lisäarvopalveluita. Näiden ehtojen lisäksi lisäarvopalvelujen tilaamiseksi ja maksamiseksi mahdollisesti sovellettavat osto- ja käyttöehdot tulevat myös hyväksyttäväksi. Palvelu voi sisältää myös mainoksia.

3. EVÄSTEET

PhysioBit Oy voi käyttää evästeitä Palvelunsa yhteydessä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeiden käyttö mahdollistaa PhysioBit Oy:n Palvelun käyttäjäkokemuksen parantumisen ja käytettävyyden kehittämisen. Evästeiden avulla kerättävillä tiedoilla ei voida tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä. 

Evästeiden käyttö mahdollistaa mm.: 

- Verkkosivu voi muistaa käyttäjätunnuksesi, jolloin Palvelun käyttö nopeutuu.
- Verkkosivun tiedon tallentamisen tietokoneelle, jolloin sivujen latautuminen vie vähemmän aikaa. 

Mikäli olet estänyt evästeiden käytön selaimestasi, jotkin palvelun osat eivät välttämättä toimi tarkoituksenmukaisesti.  

4. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SISÄLTÖ JA PALVELIMET

Palvelu mahdollistaa kolmannen osapuolen tiedon jakamisen asiakkaasi kanssa (mm. Internet linkit). Kyseisen sisällön käyttöä voivat ohjata muut käyttöehdot ja tietosuojaselosteet kuin PhysioBit Oy:n. PhysioBit Oy suosittelee tutustumaan käyttöehtoihin, jotka koskevat kolmansien osapuolisen sisällön käyttöä. PhysioBit Oy ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen sisällön oikeudellisuudesta, aitoudesta, luotettavuudesta tai lainmukaisuudesta.

Jakaessasi muuta kuin Palvelun sisällä olevaa sisältöä, et saa rikkoa kolmannen osapuolen käyttöoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Palvelua käyttäessäsi, et saa rikkoa aiemmin, kohdassa 2 mainittuja Palvelun oikeuksia.

 PhysioBit Oy:n käyttämässä Microsoft Azure tietokannassa sijaitsevat ne tiedot, jotka kulkevat Palvelua käyttävän asiakkaan ja Palvelua tarjoavan Rekisterinpitäjän välillä. Nämä ovat tietoja, jotka asiakas ja Rekisterinpitäjä itse valitsevat lähetettäviksi. Sinun tulee sopia erikseen Palvelua käyttävän asiakkaasi kanssa, millaisia tietoa hän haluaa Palvelun kautta käsiteltävän. Vaikka noudatamme ylempänä mainittuja periaatteita tietojesi sekä asiakkaasi tietojen tallentamisesta turvallisiin ja palomuurein suojatuille palvelimille, ei mikään järjestelmä ole täysin turvallinen ja siksi emme voi taata tietojesi ja/tai asiakkaasi tietojen täydellistä turvallisuutta. Tämän vuoksi Palvelu ei ole tarkoitettu kaikkein arkailuantoisimpien tietojen käsittelyyn tai potilastietojen käsittelyyn asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välillä, vaan suosittelemme näiden asioiden käsittelyä kasvotusten vastaanottoajalla. Sinun tulee Ammattilaisena selventää seikka asia asiakkaallesi.

5. Tietosuojaehdot

PhysioBit Oy kunnioittaa Sinun ja asiakkaasi yksityisyyttä ja odottavat Sinulta Suomen ja EU:n lainsäädännön mukaista henkilötietojen käsittelyä. Asiakkaanamme toimit sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä tarkoitettuna rekisterinpitäjänä (”Rekisterinpitäjä”) niiden asiakkaitasi, työntekijöitäsi tai muita henkilöitä koskevien henkilötietojen osalta, joita PhysioBit käsittelee palvelussa sen toteuttamiseksi (”Asiakkaan Henkilötiedot”). Rekisterinpitäjänä olet vastuussa Asiakkaan Henkilötiedoista ja niiden käsittelyn lainmukaisuudesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Rekisterinpitäjä vastaa kaikista tarvittavista toimenpiteistä ja kaikkien niiden oikeuksien, suostumusten ja valtuutusten hankkimisesta, turvaamisesta ja ylläpitämisestä, jotka ovat PhysioBitille (”Henkilötietojen Käsittelijä”, ”Käsittelijä”) tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi tämän kohdan 5. Tietosuoja, mukaisesti mitään lakia rikkomatta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaamatta. Henkilötietojen Käsittelijä auttaa pyynnöstä ja kaupallisesti hyväksyttävillä ehdoilla Rekisterinpitäjää rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisessa ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön velvoitteiden täyttämisessä.

 Asiakkaan Henkilötiedot, oikeudet ja Henkilötietojen käsittelyn yksityiskohdat sekä muut tarpeelliset seikat on määritelty Rekisteriselosteissa PhysioBit asiakasyritys –rekisteri ja/tai FysiApp mobiilikäyttäjät –rekisteri. Rekisteriselosteet ovat saatavilla Internetsivuilla www.fysiapp.fi

Huomioi, että Asiakkaallasi on oikeus vaatia luettavakseen ja pyytää korjausta hänestä FysiApp® - ohjelmiin lisättyihin tietoihin, jotka sijaitsevat Käyttäjän (Ammattilaisen) käyttämissä FysiApp® - ohjelmissa. Tällaisia tietoja ovat Asiakkaan Henkilötiedot ja kuvaus. Asiakkaalla on myös oikeus pyytää tietojaan poistettavaksi. Asiakkaan ja/tai Käyttäjän pyynnöstä PhysioBit tuhoaa Asiakkaan Henkilötiedot, ellei henkilötietoja ole säilytettävä johtuen pakottavasta lainsäädännöstä. Jos haluat lopettaa Palvelun käytön, voit poistaa tilisi Palvelusta ja tehdä ilmoituksen Asiakkaillesi Palvelun tarjonnan lopettamisesta. Tässä tapauksessa PhysioBit Oy poistaa tietosi sekä Asiakkaidesi Henkilötiedot Palvelusta 6 kk asiakkuutesi päättymisen jälkeen.

Henkilötietojen Käsittelijä vastaa siitä, että se käsittelee Asiakkaan Henkilötietoja Rekisterinpitäjän puolesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja siten kuin on tarpeen palvelun toimittamisen ja tämän kohdan 6. Tietosuojaehdot noudattamisen kannalta. Asiakkaan Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ohjeiden mukaisesti. Rekisterinpitäjä vahvistaa ohjeiden olevan tyhjentävästi kuvattuna tässä kohdassa 6. Tietosuojaehdot tämän sopimuksen voimaantulo hetkellä. Jos Rekisterinpitäjä antaa myöhemmin lisäohjeistusta Käsittelijälle Asiakkaan Henkilötietojen käsittelystä, Käsittelijällä on oikeus veloittaa tästä aiheutuvat lisäkustannukset ja tehdyt työt, jotka ovat tarpeen annettujen ohjeiden noudattamiseksi. Jos Henkilötietojen Käsittelijä ei pysty noudattamaan annettuja ohjeita, se ilmoittaa välittömästi asiasta Rekisterinpitäjälle, ja osapuolet yrittävät yhteisesti ratkaista asian tarkoituksenmukaisella tavalla. Jos asiaa ei saada ratkaistua yhden (1) kuukauden kuluessa, kummallakin osapuolella on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättymään nykyisen sopimuskauden loppuun. 

 Edellä esitetyn rajoittamatta PhysioBitilla on oikeus käyttää tarjotun Palvelun perusteella Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä syntyneitä tietoja palvelujensa ja toimintansa kehittämiseen, analysointiin ja arviointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Näitä tarkoituksia varten Asiakkaan Henkilötiedot anonymisoidaan siinä määrin kuin on tarpeellista PhysioBitin luottamuksellisuutta koskevan velvoitteen noudattamiseksi. Rekisterinpitäjä voi myös antaa PhysioBitille tätä laajemman oikeuden Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyyn kirjallisesti. Osapuolet tiedostavat, että tässä tarkoitettu käsittely voi aiheuttaa velvollisuuksia sekä Rekisterinpitäjälle että PhysioBitille, kuten esimerkiksi velvollisuuden ilmoittaa käsittelystä niille henkilöille, joita Asiakkaan Henkilötiedot koskevat.

Henkilötietojen Käsittelijä pitää Asiakkaan Henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt ovat sitoutuneet luottamuksellisuuteen tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus. 

Käsittelijä ilmoittaa Rekisterinpitäjälle Asiakkaan Henkilötietoja koskevasta tietoturvaloukkauksesta viipymättä ja viimeistään 48 tunnin kuluessa sen havaitsemisesta, mikäli mahdollista.

 Henkilötietojen Käsittelijä antaa Rekisterinpitäjälle saatavilla olevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä Rekisterinpitäjän ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Henkilötietojen Käsittelijä pyrkii parhaansa mukaan korjaamaan sekä rajoittamaan loukkauksen aiheuttamia vaikutuksia.

 Käsittelijä saa käyttää alihankkijoita (”alihankkija” tai ”alikäsittelijä”) tämän sopimuksen mukaisessa Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen Käsittelijä ilmoittaa asiasta Rekisterinpitäjälle ennen alihankkijan käsittelyn aloittamista. Rekisterinpitäjällä on oikeus vastustaa suunniteltua muutosta kirjallisesti kahden (2) viikon kuluessa ilmoituksesta asianmukaisilla tietosuojaan liittyvillä perusteilla. Tässä tapauksessa Henkilötietojen Käsittelijä jatkaa käsittelyä sovituilla ehdoilla siihen asti, kunnes (i) osapuolet ovat sopineet käsittelyn lopettamisesta ja Asiakkaan Henkilötietojen palauttamisesta Rekisterinpitäjälle tai siirtämisestä uudelle palveluntarjoajalle, tai (ii) osapuolet ovat sopineet käsittelyn jatkamistavasta ja siihen liittyvistä kustannuksista.

 Rekisterinpitäjä hyväksyy, että Käsittelijä voi antaa Asiakkaan Henkilötietoja käsiteltäväksi ja saatavilla olevaksi tämän kohdan 6. Tietosuojaehdot toteuttamiseksi ja palvelujen toimittamiseksi sellaisille alikäsittelijöille, jotka ovat sijoittuneet Rekisterinpitäjän kotimaan ulkopuolelle. Jos Asiakkaan Henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, Henkilötietojen Käsittelijä toteuttaa Rekisterinpitäjän puolesta asianmukaiset suojatoimet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja turvaamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen Käsittelijä voi esimerkiksi Rekisterinpitäjän puolesta tehdä sovellettavan tietosuojalainsäädännön vaatimusten täyttämiseksi EU-komission hyväksymien tietosuojaa koskevien vakiolausekkeiden mukaisen sopimuksen henkilötietojen käsittelystä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittautuneen alikäsittelijän kanssa. Selvyyden vuoksi todetaan, että Henkilötietojen Käsittelijällä on oikeus käyttää Asiakkaan Henkilötietojen käsittelyssä alikäsittelijöitä Rekisteriselosteiden ”PhysioBit asiakasyritys –rekisteri” ja/tai ”FysiApp mobiilikäyttäjät –rekisteri” mukaisesti.

 PhysioBit Oy:n käyttämässä kolmannen osapuolen tarjoamassa palvelussa sijaitsevassa tietokannassa sijaitsevat ne tiedot, jotka kulkevat Palvelua käyttävän Asiakkaan ja Palvelua tarjoavan Rekisterinpitäjän välillä. Nämä ovat tietoja, jotka asiakas ja Rekisterinpitäjä itse valitsevat lähetettäviksi. Sinun tulee sopia erikseen Palvelua käyttävän Asiakkaasi kanssa, millaisia tietoa hän haluaa Palvelun kautta käsiteltävän. Vaikka noudatamme ylempänä mainittuja periaatteita tietojesi sekä asiakkaasi tietojen tallentamisesta turvallisiin ja palomuurein suojatuille palvelimille, ei mikään järjestelmä ole täysin turvallinen ja siksi emme voi taata tietojesi ja/tai asiakkaasi tietojen täydellistä turvallisuutta. Tämän vuoksi Palvelu ei ole tarkoitettu kaikkein arkailuontoisimpien tietojen käsittelyyn asiakkaan ja Rekisterinpitäjän välillä, vaan suosittelemme näiden asioiden käsittelyä kasvotusten vastaanotolla. Sinun tulee Ammattilaisena selventää tämä asia Asiakkaallesi.

6. PALVELUN OSTO JA SOPIMUKSEN SYNTYMINEN

Tämä Sopimus syntyy painaessa ”Vahvista tilaus” -painiketta FysiApp® -sovellusten tilauksen yhteydessä. Tällöin hyväksyt kaikki käyttö- ja tilausehdot. FysiApp® -sovellusten käyttö on luvallista ainoastaan siinä tapauksessa, että noudatat näitä tilausehtoja ja edellä mainittuja käyttöehtoja. Tilauksen yhteydessä valitset valmentaja tunnusten määrän sekä asiakastunnusten määrän. Käyttäjätunnukset ovat henkilökohtaiset eikä käyttäjä saa luovuttaa käyttäjätunnuksiaan ulkopuolisille.

 Tilauksen vahvistaessa hyväksyt lisenssi hinnaston, joka on nähtävissä tilauksen yhteydessä. Sinulla on oikeus purkaa tilauksen jälkeen syntynyt sopimus neljäntoista (14) vuorokauden sisällä tilauksen tekemisestä. Tämän jälkeen tilaus on voimassa joko määräajan tai toistaiseksi. Sopimus voidaan irtisanoa kohdan 9. (LISENSSIN IRTISANOMINEN, MUUTOKSET, PURKAMINEN JA VOIMASSAOLO) mukaisesti.

 Mikäli et hyväksy kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja tai olet antanut virheellistä tietoa itsestäsi, ammatistasi ja/tai edustamastasi yrityksestä tilauksen yhteydessä, Sinulla ei ole oikeutta käyttää FysiApp® -sovelluksia. Mikäli FysiApp® -sovelluksen ovat jo käytössäsi, Sinun tulee lopettaa sovellusten käyttö välittömästi ja poistaa ne. Nämä seikat eivät poista mahdollista vahingonkorvausvelvollisuuttasi PhysioBit Oy:tä kohtaan. Edellä mainitut pätevät myös tilanteessa, jossa olet asentanut ja ottanut käyttöön FysiApp® -sovellukset ilman kelpoisuutta tai toimivaltaa tehdä tämä Sopimus edustamasi yrityksen puolesta.

7. Hinnoittelu ja maksuehdot

Tilatessasi FysiApp®:n ja hyväksyessäsi samalla tämän Sopimuksen, hyväksyt myös Palvelusta määritellyn hinnan ja olet velvoitettu maksamaan PhysioBitille kyseisen maksun. Lisenssimaksun loppusumma määritetään tilaus-sivulla, tilaajan valinnan mukaisesti. 

Tilauksen vahvistuksen jälkeen lasku Palvelulisenssistä ja FysiApp® -sovellusten käyttöoikeudesta lähetetään laskutustietoihin lisättyyn sähköpostiosoitteeseen oletuksena sähköpostitse. Erillisestä sopimuksesta PhysioBit voi toimittaa laskun Lisenssinhaltijalle tai maksajataholle verkkolaskulla tai postitse. PhysioBit pidättää itsellään oikeuden veloittaa lisämaksu muista kuin sähköpostilaskuista hinnaston tai ennalta sovitun mukaisesti. 

Palvelulisenssistä veloitetaan kerran kuukaudessa, ellei Lisenssinhaltijan kanssa sovita muutoin erillisellä sopimuksella. Näin ollen Palvelulisenssin laskutuskausi (”Laskutuskausi”) on yksi kuukausi. PhysioBit lähettää vain yli 10 euron summan ylittäviä laskuja. Ne kuukaudet, joiden osalta laskutettava summa ei ylitä kymmentä euroa, laskutetaan seuraavan laskutuskuukauden yhdessä. 

Aktiivisesti Palvelua käyttävien Asiakkaiden määrä vaikuttaa lisenssimaksun hintaan. Asiakas on aktiivinen kun Valmentaja ei ole inaktivoinut Asiakasta. Asiakas on mahdollista inaktivoida kun Asiakkaalle ei ole suunniteltu valmentajan toimesta sisältöä tulevaisuuteen. Uuden sisällön lähetys Asiakkaalle aktivoi Asiakkaan automaattisesti. Asiakas tulee tämän jälkeen erikseen inaktivoida valmentajan toimesta. Huomaathan, että uusi lisätty Asiakas on aina oletuksena aktiivinen Asiakas. Asiakkaiden tila aktiivisena tai inaktiivisena esitetään valmentajan FysiApp Web® -sovelluksen asiakaslistassa. Huomaathan, että Asiakkaan inaktivoinnin jälkeen Asiakkaasta ei tule välttämättä ilmoituksia, muistutuksia tai viestejä. 

Lisenssinhaltijan on mahdollista muokata Palvelua käyttävien Asiakkaiden määrää ja näin ollen myös lisenssin hintaa kesken Laskutuskauden. Asiakasmäärää ja hintaa voidaan säätää tilauksen ja Sopimuksen muodostumisen jälkeen Lisenssinhaltijan toimesta. Asiakasmäärää säätämällä Lisenssinhaltija hyväksyy lisenssin uuden hinnan, joka astuu voimaan seuraavan kuukauden lisenssimaksussa ja on voimassa sopimuskauden loppuun asti tai siihen asti, kunnes uusi hinta määritellään. Jo suoritettuja laskuja ja lähetettyjä laskuja vanhalla lisenssihinnalla ei palauteta eikä hyvitetä. 

Sopimuksen voimassaoloaika määritellään tilauksen yhteydessä tilaajan toimesta. Tämän jälkeen PhysioBit pidättää oikeuden muuttaa hintoja. Kaikista hintamuutoksista ilmoitetaan Lisenssinhaltijalle. Jos Lisenssinhaltija ei suostu palvelun hintamuutoksiin, hänellä on oikeus irtisanoa Palvelun tilaus. Lisenssinhaltijan katsotaan hyväksyneen uuden hinnan, jos Lisenssinhaltija jatkaa FysiApp® -sovellusten käyttöä saatuaan tiedon hintamuutoksista. 

Lisenssinhaltijalla on velvollisuus maksaa FysiApp® -sovellusten lisenssimaksut eräpäivään mennessä. Maksun viivästymisen johdosta PhysioBit perii 15 % vuotuista viivästyskorkoa. 

PhysioBit perii jokaisesta ylimääräisestä maksukehotuksesta 8 € (euroa) + alv / lähetetty maksukehotus. 

PhysioBit voi siirtää maksamattomat laskut kolmannen tahon perittäväksi ilman erillistä ilmoitusta. PhysioBit voi myös purkaa tämän sopimuksen maksamattomien laskujen takia ja estää sopimuksen purkamisen johdosta tietokantojen käytön. Lisenssinhaltija on velvollinen ilmoittamaan PhysioBitille välittömästi mikäli Lisenssinhaltijalla on poikkeuksellisesti tai väliaikaisesti ylitsepääsemättömiä ongelmia laskujen maksamisessa ajallaan. 

Lisenssinhaltijan tulee ilmoittaa tilauksen yhteydessä PhysioBitille FysiApp® -ohjelman lisenssimaksujen laskutustiedot. Lisenssinhaltija on velvollinen ilmoittamaan PhysiBitille välittömästi, mikäli laskutustiedot muuttuvat tai ovat muuttuneet. 

FysiApp® -ohjelman lisenssimaksujen laskut on aina maksettava sillä viitenumerolla ja jollekin niistä tileistä, jotka kyseisessä laskussa on ilmoitettu. Väärillä viitetiedoilla maksettu liikasuoritus kohdistetaan seuraaville laskuille vain, jos menettelystä on etukäteen sovittu kyseisen asiakkaan kanssa. PhysioBitillä ei ole muussa tapauksessa velvollisuutta kirjata väärin maksettua suoritusta seuraavien laskujen hyväksi vaan liikasuoritus palautetaan Lisenssinhaltijalle kun tällainen tilanne havaitaan. Jos lasku maksetaan väärällä viitenumerolla eikä Lisenssinhaltija ilmoita virheellisillä tiedoilla tehdystä maksusta viimeistään ensimmäisen maksuhuomautuksen yhteydestä ja auta selvittämään tilannetta, PhysioBit voi veloittaa asian käsittelystä erillisen 80 € (euroa) toimenpidemaksun sekä mahdolliset muut edellä mainitusta aiheutuvat kulut.

8. LUOTTAMUKSELLISET TIEDOT JA SALASSAPITOVELVOLLISUUS

Sopijapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisena toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan erityisesti kaikenlaisia liikeideoihin, tuotekehitykseen, liiketoimintaan, taloudelliseen tilanteeseen, koulutukseen, segmentointiin, asiakkaisiin tai liikekumppaneihin liittyviä tietoja. 

Luottamuksellisiksi tiedoiksi ja näin ollen salassapitovelvollisuudeksi ei kuitenkaan lueta aineistoa ja tietoa:
1) joka on yleisesti saatavilla tai muuten julkista;
2) jonka Sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; tai aineistoa,
3) joka oli Sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen niiden saamista toiselta Sopijapuolelta;
4) jonka jompikumpi Sopijapuoli on itsenäisesti tämän Sopimuksen mukaiseen yhteistyöhön liittymättä kehittänyt hyödyntämättä toiselta Sopijapuolelta saamaansa aineistoa tai tietoa.

9. LISENSSIN IRTISANOMINEN, MUUTOKSET, PURKAMINEN JA VOIMASSAOLO

Nämä Ehdot (käyttö- ja tilausehdot) muodostavat yhdessä koko sopimuksen (”Sopimus”) sinun (”Lisenssinhaltija”, ”Käyttäjä”) ja PhysioBit Oy:n välillä, ja niitä voi muuttaa ainoastaan näiden Ehtojen mukaisesti. Sopimus on voimassa heti Palveluun rekisteröitymisen jälkeen. PhysioBit Oy:llä on oikeus irtisanoa Sopimus kuukauden irtisanomisajalla. Lisenssisopimus on voimassa toistaiseksi, yhden kuukauden irtisanomisajalla tai kunnes Lisenssinhaltija tai PhysioBit Oy irtisanoo lisenssinsopimuksen. Ennen irtisanomista lähetetyt laskut jäävät voimaan eikä jo maksettuja Lisenssimaksuja palauteta. Palvelulisenssin irtisanominen on tehtävä kirjallisesti sähköpostiosoitteeseen info@fysiapp.fi. Irtisanomisen yhteydessä on ilmoitettava Lisenssinhaltijan nimi sekä tilattujen käyttäjätunnusten määrä. 

PhysioBit Oy:llä on lisäksi oikeus purkaa sopimus välittömästi mikäli et ole noudattanut näitä Palvelun käytön Ehtoja, et ole ja/tai edustamasi yhteistyöyritys ei ole suorittanut Palveluun kuuluvia lisenssimaksuja sovitusti tai mikäli et ole käyttänyt Palvelua 12 kk aikana. Mikäli PhysioBit Oy toteaa edustamasi yhteistyöyrityksen rikkovan näitä Ehtoja tai yhteistyösopimusta, on PhysioBit Oy:llä oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen yhteistyöyritykselleen sekä sen työntekijöille ja mahdollisille ammatinharjoittajille välittömästi. Tällöin käyttöoikeus päättyy myös yhteistyöyrityksen asiakkailta, jotka käyttävät Palvelua. 

Mikäli Lisenssisopimus irtisanotaan, Lisenssinhaltijan tulee lopettaa FysiApp® -ohjelmien käyttäminen, pysyvästi poistaa se niistä laitteista, joihin Lisenssinhaltija on sen asentanut, ja tuhota kaikki FysiApp® -ohjelmista tehdyt kopiot ja dokumentit, jotka ovat Lisenssinhaltijan hallussa. 

PhysioBit Oy voi muuttaa Palvelua ja näitä Ehtoja julkaisemalla päivitetyn version palvelusta ja/tai Ehdoista ilman ennakkotietoa. Suosittelemme lukemaan Ehdot säännöllisesti. Mikäli PhysioBit Oy tekee muutoksia, joilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia, PhysioBit Oy pyrkii ilmoittamaan muutoksista etukäteen. Jatkamalla Palvelun käyttöä ilmaiset hyväksyväsi muutetut Ehdot. 

Mikäli Palvelu päätetään lopettaa tai käyttöoikeutesi päättyy mistä tahansa syystä, myös nämä Ehdot lakkaavat olemassa voimassa, lukuun ottamatta seuraava Ehtojen kohtia: 
2 (”Palvelun käyttöoikeus”),
4 (”Kolmansien osapuolten sisältö ja palvelimet”),
5 (”Tietosuojaehdot”) 8 (”Luottamukselliset tiedot ja salassapitovelvollisuus”),
10 (”Vastuuvapauslauseke ja vastuun rajoittaminen”),
11 (”Korvaukset)” ja
12 (”Muuta”),
jotka säilyvät voimassa myös Palvelun päättämisen ja Ehtojen voimassaolon päättymisen jälkeenkin. 

10. VASTUUVAPAUSLAUSEKE JA VASTUUN RAJOITTAMINEN

Palvelu tarjotaan ”SELLAISENA KUIN SE ON”. PhysioBit Oy ei takaa Palvelun keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä siten vastaa keskeytyksistä tai mahdollisista virheistä Palvelussa. PhysioBit Oy ei vastaa Palvelun sisällön pätevyydestä, tarkkuudesta, kattavuudesta, tai luotettavuudesta. PhysioBit Oy ei ole vastuussa Palvelun keskustelupalstojen tai foorumien sisällöstä tai sen oikeudellisuudesta. Tiedostat ja hyväksyt, että käytät Palvelua ja teet kaikki päätökset sen käyttöön liittyen omalla riskilläsi. Kaikkien Palvelun ominaisuuksien käyttö on omalla vastuullasi. Lisäät tietoja itsestäsi ja Asiakkaastasi ja lähetät viestejä harjoitteluryhmälle tai Asiakkaillesi täysin omalla vastuullasi, eikä PhysioBit Oy ole vastuussa mikäli tietomurron tai muun syyn vuoksi Palveluun lisäämäsi tiedot joutuvat vääriin käsiin. Käyttäessäsi Palvelua sinun tulee huomioida myös viestejä ja sisältöä vastaanottavan henkilön henkilötieto- , potilastieto- ja yksityisyydensuoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti. PhysioBit Oy:llä ei ole siten mitään vastuuta edellä mainittuihin liittyen.

 PhysioBit Oy ei anna takuuta, että Palvelu on virheetön tai aina saatavilla tai, että Palvelun sisältöjen tiedot ovat virheettömiä tai luotettavia. PhysioBit Oy ei myöskään anna takuuta mihinkään Palvelun käytön tuloksiin tai laatuun liittyen.

Sinun tulee huomioida, että Palvelun sisältämät tiedot ja suositukset eivät voi korvata terveysalan ammattilaisten tai lääkärien henkilökohtaisesti, kasvotusten antamia palveluita. PhysioBit Oy ei ole vastuussa mistään terveyteen liittyvistä ongelmista, jotka aiheutuvat itsellesi tai Asiakkaillesi Palvelun esittelemistä tai Palveluun liittyvistä liikuntasuorituksista, harjoitteista tai muista ohjeista (sisältäen rajoituksetta sairaudet, loukkaantumiset ja kuoleman). Suosittelemme Asiakkaillenne lääkärikäyntiä ennen harjoittelun aloittamista tai mikäli olet epävarma Asiakkaasi terveydentilasta.

PhysioBit Oy nimenomaisesti sanoutuu suurimmassa lain sallimassa laajuudessaan irti kaikista suorista ja epäsuorista vahingoista, jotka liittyvät Palveluun. Tällaisia ovat esimerkiksi takuu omistusoikeudesta, loukkaamattomuudesta, virheettömyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nimenomaisesti, että PhysioBit Oy ei ole vastuussa mistään yllämainitusta.

 PhysioBit Oy ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelusta ja/tai Palvelun käytöstä tai sen käyttämättömyydestä, mukaan lukien mm. tietojen menettäminen. Mikäli olet tyytymätön Palveluun tai näihin Ehtoihin, yksinomainen keinosi on lopettaa Palvelun käyttö.

11. KORVAUKSET

Sitoudut korvaamaan PhysioBit Oy:lle kaikki sellaiset menetykset ja vahingot, jotka aiheutuvat PhysioBit Oy:lle joko suoraan tai kolmannen osapuolen vaatimuksesta, kanteesta tai toimenpiteestä ja jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin: (i) rikkomuksesi näitä Ehtoja vastaan ja (ii) Palvelun käyttöösi. Tällaisessa tapauksessa PhysioBit Oy ilmoittaa sinulle asiasta kirjallisesti. 

12. MUUTA

Koko sopimus ja ositettavuus. Nämä käyttö- ja tilausehdot muodostavat koko sopimuksen sinun ja PhysioBit Oy:n välillä, ja niitä voi muuttaa ainoastaan näiden Ehtojen mukaisesti (”Sopimus”). Tämä Sopimus ei rajoita niitä oikeuksia, joita sinulla voi olla asuinmaassasi pakottavan lainsäädännön perusteella. 

Jos jokin tämän Sopimuksen ehdoista katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, ehtoa voidaan muokata PhysioBit Oy:n toimesta vain siinä määrin, että siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen, ja vaikuttamatta tämän Sopimuksen muihin Ehtoihin. 

Luovuttaminen. PhysioBit Oy voi luovuttaa nämä Ehdot ja niiden hyväksymiseen liittyvät Palvelun käyttöoikeudet kokonaan tai osittain emo- tai tytäryhtiöilleen sulautumisen tai kolmansille osapuolille yrityskauppojen yhteydessä. Edellä mainitut koskevat myös yhteistyösopimuksen luovuttamista. 

Lainmukaisuus. Sinun tulee käyttää Palvelua kaikkien sovellettavien lakien, asetusten ja muiden säädösten mukaisesti, mukaan luettuina vientilait ja –säädökset sekä lait ja säädökset, jotka on laadittu suojaamaan henkilökohtaisia tietoja ja/tai tunnistetietoja. 

Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakeja, pois luettuina lainvalintaehdot. Tähän Sopimukseen tai näihin ehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Suomen toimivaltaisissa tuomioistuimissa.

13. YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on näihin Ehtoihin, Sopimukseen tai Palveluun liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, ota meihin yhteyttä osoitteeseen info@fysiapp.fi  

Päivitetty 26.10.2021