PhysioBit Oy, FYSIAPP loppukäyttäjän mobiili-ja WEB-sovellusten käyttöehdot

Valitse vaihtoehtoiset kielet alta

Finnish (FI) - English (EN)

1. KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN

FysiApp®-palvelun (”Palvelu”), joka koostuu FysiApp® -ohjelmistoista ja näiden sisällöistä ja niillä toteutettavista, alla kuvatuista palveluista, on kehittänyt ja kaikki siihen liittyvät tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa suomalainen yritys PhysioBit Oy, Puutarhakatu 9 B 77, 70300 Kuopio, Finland, Y-tunnus 2648752-3 (”PhysioBit Oy”) Palvelun käyttöön sovelletaan näitä käyttöehtoja (”Ehdot”). Käyttämällä palvelua kokonaisuudessaan tai osittain hyväksyt nämä Ehdot kokonaisuudessaan. Tiettyihin Palvelun osiin saattaa liittyä lisäehtoja. Mikäli et hyväksy näitä Ehtoja, älä rekisteröidy tai kirjaudu Palveluun äläkä käytä Palvelua.

 Palvelun Ehdot astuvat voimaan kun hyväksyt Ehdot ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä tai viimeistään silloin kun aloitat Palvelun käytön. PhysioBit Oy:n Palvelua tarjoaa ja/tai tuottaa kolmas osapuoli (yhteistyöyritys). Nämä ehdot pätevät riippumatta siitä, oletko hankkinut palvelun yhteistyöyrityksen kautta tai et.

  Palvelu on mobiili- ja/tai web-sovellus, jonka avulla käyttäjä voi pitää yhteyttä omaan valmentajaansa ja harjoittaa sekä kehittää hyvinvointiaan mobiilisovelluksesta löytyvien harjoitteiden ja/tai ohjeiden avulla. Jos et ole varma sopivatko harjoitteet sinulle, kysy neuvoa omalta terveysalan ammattilaisestasi.

  Hyväksymällä nämä Ehdot vahvistat olevasti yli 18-vuotias, sillä Palvelu ei ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille. Jos olet yli 18-vuotias, mutta alaikäinen asuinmaassasi, pitää sinun saada huoltajasi hyväksyntä Palvelun ehdoista ja käytöstä puolestasi.

2. PALVELUN KÄYTTÖOIKEUS

 Kaikki Palveluun liittyvät, sekä muihin PhysioBit Oy:n tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet ja muut oikeudet kuuluvat aina PhysioBit Oy:lle ja sen lisenssinantajille.

 Hyväksyttyäsi nämä Ehdot, PhysioBit Oy antaa sinulle henkilökohtaisen ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua yksityisiin, ei kaupallisiin tarkoituksiin. PhysioBit Oy (tai sen yhteistyöyritykset tai lisenssinantajat) omistavat kaikki Palvelun oikeudet sekä sen sisältämät materiaalit, logot, ikonit sekä tuotemerkit. Sinulla ei ole oikeutta kopioida, tallentaa tai välittää kolmansille osapuolille Palvelun sisältöä. Käyttöoikeutesi on nimenomaisesti rajattu mahdollisuuteen hyödyntää Palvelua näiden Ehtojen mukaisesti.

 Et saa kopioida, muokata Palvelua tai luoda siitä johdannaisversiota, purkaa sitä lähdekieleksi tai muuten yrittää päästä käsiksi Palvelun lähdekoodiin, ellei sitä ole nimenomaisesti sallittu pakottavan lain nojalla. Et saa myöskään yrittää poistaa käytöstä tai kiertää mitään Palvelun käyttämiä suojausmekanismeja.

 PhysioBit Oy pidättää oikeuden muokata Palvelua ja/tai keskeyttää sen kokonaan tai osittain harkintansa mukaisesti. Hyväksyt myös, että PhysioBit Oy voi estää pääsysi tai rajoittaa pääsyäsi Palveluun milloin tahansa.

 Hyväksymällä Ehdot, takaat, että Palveluun kirjaamasi tiedot ovat oikeita. Palvelun käyttö ensimmäisellä kerralla edellyttää rekisteröitymistä sekä aktivoitumistunnusta. Sinun tulee valita turvallinen sähköposti ja -salasana ja varmistaa, että kenelläkään kolmannella osapuolella ei ole pääsyä siihen. Ensimmäisen kirjautumisen jälkeen PhysioBit Oy rekisteröi tunnuksesi Palveluun ja tällöin Palvelun käyttö ei vaadi uudelleen tunnusten syöttämistä, joten olet itse henkilökohtaisesti vastuussa siitä, että kolmannet osapuolet eivät pääse käsiksi Palvelun sisältöön mobiili- tai muulta päätelaitteeltasi.

 Sinulla ei ole oikeutta siirtää tai antaa Palveluun rekisteröimääsi tunnusta toiselle. Mikäli epäilet jonkun toisen murtautuneen käyttämääsi Palveluun tunnuksillasi, sinun tulee ilmoittaa tästä PhysioBit Oy:lle välittömästi. Olet vastuussa kaikista asioista, jotka tapahtuvat tunnuksillasi siihen asti kun olet ilmoittanut PhysioBit Oy:lle käyttäjätunnuksesi väärinkäytöstä ja kunnes PhysioBit Oy:lle on annettu kohtuullinen aika käyttäjätunnuksen Palveluun pääsyn estämiselle. PhysioBit Oy:llä on oikeus rajoittaa ja estää pääsysi palveluun, mikäli epäilemme näiden Ehtojen vastaista toimintaa tai epäilemme käyttäjätunnuksesi vuotaneen kolmannelle osapuolelle.

 Palvelun käyttöä edellyttävät laitteet sekä palvelun käytön edellyttämät yhteydet(kuten Internetyhteys ja matkapuhelinverkko) eivät kuulu Palveluun. Palvelun perustoiminnot ovat ilmaisia suhteessa PhysioBit Oy:seen. Palvelua tarjoava PhysioBit Oy:n yhteistyöyritys voi periä tarjoamastaan palvelusta (jonka toteutuksessa hyödynnetään PhysioBit Oy:n Palvelua) maksua. Käyttäjänä olet vastuussa kaikista tiedonsiirtomaksuista kokonaisuudessaan käyttäessäsi Palvelua (sisältäen rajoituksetta Internet-yhteydessä sekä mobiilidatan siirrosta aiheutuvat kustannukset). Olet myös vastuussa käyttämästäsi laitteista ja yhteyksistä. Ne eivät saa mm. aiheuttaa minkäänlaista haittaa PhysioBit Oy:lle, kolmansille osapuolille eikä Palvelulle.

Tulevaisuudessa PhysioBit Oy voi tarjota lisäarvopalveluita ja tällöin käyttäjällä on mahdollisuus valita, mikäli hän haluaa tilata maksullisia lisäarvopalveluita. Näiden ehtojen lisäksi lisäarvopalvelujen tilaamiseksi ja maksamiseksi mahdollisesti sovellettavat osto- ja käyttöehdot tulevat myös hyväksyttäväksi. Tulevaisuudessa Palvelu voi sisältää myös mainoksia. 

3. Kolmansien osapuolten sisältö ja palvelimet

Palvelussa voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sisältöön tai sisältöä kolmansien osapuolten lähteistä. Kyseisen sisällön käyttöä voivat ohjata muut käyttöehdot ja tietosuojaselosteet kuin PhysioBit Oy:n. PhysioBit Oy suosittelee tutustumaan käyttöehtoihin, jotka koskevat kolmansien osapuolisen sisällön käyttöä. PhysioBit Oy ei myöskään vastaa kolmannen osapuolen sisällön oikeudellisuudesta tai muuten kolmannen osapuolen sisällöstä.

 PhysioBit Oy:n Palvelua voi tuottaa kolmas osapuoli (yhteistyöyritys). PhysioBit Oy ei ole vastuussa kolmannen osapuolen (yhteistyöyrityksen tai muun) tarjoaman palvelun toteutuksesta, sisällöstä, tai lopputuloksesta.

 PhysioBit Oy:n Palveluun liittyvät henkilö- ja käyttäjätiedot sijaitsevat PhysioBit Oy:n Palvelua tarjoavan ammattilaisen (fysioterapeutti, liikunnanohjaaja, sairaanhoitaja tms.) käyttämässä FysiApp web, -Desktop ja/tai FysiApp Focus ohjelmassa. Palveluun liittyvä tietokanta sijaitsee ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelimella. PhysioBit Oy käyttää palvelimenaan Microsoft Azuren pilvipalvelua. PhysioBit Oy ei voi taata, että Palvelussa käytettävä palvelin on riskitön tietomurron tai muun osalta, jolloin Palvelun käyttäjänä sinun tulee tiedostaa, että arkaluontoisimpia asioita ei tule jakaa Palvelun välillä, vaan kasvotusten ammattilaisen kanssa.

4. Tietosuojaehdot

Rekisteröinnin viimeistelyn yhteydessä sinun tulee asettaa palvelussa käyttämäsi salasana. Salasanan tulee olle vähintään 6 merkkiä pitkä ja uniikki tälle palvelulle. Älä myöskään jatkossa käytä samaa salasanaa missään muussa palvelussa. Toinen pakollienn tieto on ”nimimerkki”, jolla sinut on mahdollista yksilöidä sovelluksen sisäisessä viestinnässä. Vapaaehtoisia tietoja ovat tavoite ja tilinpalautussähköposti. Tavoitteesi kertoo FysiApp-palvelun sisällä mihin pyrit sovelluksen käytöllä. Et itse pysty vaikuttamaan tavoitteen näkyvyyteen, eli se on useimmiten suositeltavaa jättää tyhjäksi. Tilinpalautussähköposti on tarkoitettu tilanteisiin, joissa et enää jostain syystä voi käyttää tilisi varsinaista sähköpostia. Tällainen tilanne tulee useimmiten kyseeseen, jos tilisi varsinainen sähköposti on esimerkiksi työnantajasi hallinnassa. 

 Tilinpalautussähköpostin säilömisessä noudatetaan samoja periaatteita kuin varsinaisten tunnusten säilönnässä, eli muut palvelun käyttäjät eivät saa sitä palvelun kautta tietoonsa. PhysioBit Oy käyttää tilinpalautussähköpostia ainoastaan pyynnöstäsi ratkaistakseen palveluun liittyviä ongelmatilanteita. FysiApp-sovelluksesta on mahdollista lisätä tilille profiilikuva. Tämä kuva on muiden FysiApp-palvelun käyttäjien nähtävillä ja et itse voi vaikuttaa sen näkyvyyteen.

  PhysioBit Oy toimii FysiApp-palvelun kontektissa tietojen käsittelijänä. Tietojasi hallinnoiva rekisterinpitäjä on sinulle palvelua tarjoava hyvinvointialan ammattilainen. Tämä henkilö näkyy FysiApp-sovelluksessa valmentajanasi. Kaikki tietojen tarkastus ja korjauspyynnöt tulee lähtökohtaisesti osoittaa hänelle.

 PhysioBit Oy:n tietojen käsittelyoikeus perustuu rekisterinpitäjän kanssa erikseen solmittuun palvelusopimukseen. Tämän johdosta kyseisen sopimuksen purkautuessa kaikki palvelussa olevat tietosi, mukaanlukien käyttäjätunnuksesi, poistetaan PhysioBit Oy:n toimesta. Rekisterinpitäjä tiedottaa sinua erikseen sopimuksen purkautumisesta jolloin sinulla on mahdollisuus pyyttää PhysioBit Oy:tä joko säilyttämään tilisi tai siirtämään sen toiseen palveluun.

5. Muutokset, purkaminen ja voimassaolo

Käyttöoikeus on voimassa heti Palveluun rekisteröitymisen jälkeen. Käyttöoikeus on voimassa toistaiseksi. PhysioBit Oy:llä on oikeus irtisanoa käyttöoikeus kuukauden irtisanomisajalla. PhysioBit Oy:llä on lisäksi oikeus purkaa sopimus välittömästi mikäli et ole noudattanut näitä Palvelun käytön Ehtoja tai mikäli et ole käyttänyt Palvelua 6 kk aikana. Lisäksi käyttöoikeus on voimassa suhteessa PhysioBit Oy:n ja Palvelun tarjoajan (yhteistyöyritys) väliseen kaupalliseen yhteistyösopimukseen. 

 Nämä käyttöehdot ovat voimassa PhysioBit Oy:n ja Palvelua sinulle välittävän yhteistyöyrityksen välisen kaupallisen yhteistyösopimuksen voimassaoloaikana. Mikäli PhysioBitin ja yhteistyöyrityksen välinen yhteistyösopimus päättyy mistä tahansa syystä, päättyy myös Palvelun tarjoaminen kys. yhteistyöyrityksen toimesta. PhysioBit Oy:n yhteistyöyritys vastaa Palvelun tarjoamisesta asiakkailleen ja voi myös halutessaan lopettaa Palvelun tarjoamisen mistä tahansa syystä. Mikäli PhysioBit Oy toteaa käyttäjän rikkovan näitä Ehtoja, on PhysioBitillä oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjälle välittömästi.

PhysioBit Oy voi muuttaa Palvelua ja näitä Ehtoja julkaisemalla päivitetyn version palvelusta ja/tai Ehdoista ilman ennakkotietoa. Suosittelemme lukemaan Ehdot säännöllisesti. Mikäli PhysioBit Oy tekee muutoksia, joilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia, PhysioBit Oy pyrkii ilmoittamaan muutoksista etukäteen. Jatkamalla Palvelun käyttöä ilmaiset hyväksyväsi muutetut Ehdot. 

Mikäli Palvelu päätetään lopettaa tai käyttöoikeutesi päättyy mistä tahansa syystä, myös, nämä Ehdot lakkaavat olemassa voimassa, lukuun ottamatta seuraava Ehtojen kohtia:
 2 (”Palvelun käyttöoikeus”),
5 (”Muutokset ja purkaminen”),
6 (”Vastuuvapautuslauseke ja vastuun rajoittaminen”),
7 (”Korvaukset”), ja
8 (”Muuta”),
jotka säilyvät voimassa myös Palvelun päättämisen ja Ehtojen voimassaolon päättymisen jälkeenkin.

6. Vastuuvapautuslauseke ja vastuun rajoittaminen

Palvelu tarjotaan ”SELLAISENA KUIN SE ON”. PhysioBit Oy ei takaa Palvelun keskeytymätöntä tai virheetöntä toimintaa, eikä siten vastaa keskeytyksistä tai mahdollisista virheistä Palvelussa. PhysioBit Oy ei ole vastuussa Palvelun sisällön pätevyydestä, tarkkuudesta, kattavuudesta, tai luotettavuudesta. PhysioBit Oy ei ole vastuussa kolmannen osapuolen (yhteistyöyrityksen tai muun) tarjoaman palvelun toteutuksesta, sisällöstä, tai lopputuloksesta. PhysioBit Oy ei ole vastuussa Palvelun keskustelupalstojen tai foorumien sisällöstä tai sen oikeudellisuudesta. Tiedostat ja hyväksyt, että käytät Palvelua ja teet kaikki päätökset sen käyttöön liittyen omalla riskilläsi. Kaikkien Palvelun ominaisuuksien käyttö on omalla vastuullasi. Lisäät tietoja itsestäsi ja lähetät viestejä harjoitteluryhmälle tai omalle ammattilaisellesi täysin omalla vastuullasi, eikä PhysioBit Oy ole vastuussa mikäli tietomurron tai muun syyn vuoksi Palveluun lisäämäsi tiedot joutuvat vääriin käsiin.

  PhysioBit Oy toimii FysiApp-palvelun kontektissa tietojen käsittelijänä. Tietojasi hallinnoiva rekisterinpitäjä on sinulle palvelua tarjoava hyvinvointialan ammattilainen. Tämä henkilö näkyy FysiApp-sovelluksessa valmentajanasi. Kaikki tietojen tarkastus ja korjauspyynnöt tulee lähtökohtaisesti osoittaa hänelle.

 PhysioBit Oy nimenomaisesti sanoutuu suurimmassa lain sallimassa laajuudessa irti kaikista suorista ja epäsuorista vastuista, jotka liittyvät Palveluun. Tällaisia ovat esimerkiksi vastuu omistusoikeudesta, loukkaamattomuudesta, virheettömyydestä tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Käyttämällä Palvelua hyväksyt nimenomaisesti, että PhysioBit Oy ei ole vastuussa mistään yllämainitusta.

 PhysioBit Oy ei ole missään tilanteessa vastuussa mistään suorista, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelusta ja/tai Palvelun käytöstä tai sen käyttämättömyydestä, mukaan lukien mm. tietojen menettäminen.

 Suurimmassa lain sallimassa laajuudessa PhysioBit Oy:n enimmäisvastuu rajoittuuaina todelliseen hintaan, jonka olet maksanut PhysioBit Oy:lle Palvelun käytöstä. Mikäli olet tyytymätön Palveluun tai näihin Ehtoihin, yksinomainen keinosi on lopettaa Palvelun käyttö.

7. Korvaukset

Sitoudut korvaamaan PhysioBit Oy:lle kaikki sellaiset menetykset ja vahingot, jotka aiheutuvat PhysioBit Oy:lle joko suoraan tai kolmannen osapuolen vaatimuksesta, kanteesta tai toimenpiteestä ja jotka liittyvät seuraaviin seikkoihin: (i) rikkomuksesi näitä Ehtoja vastaan ja (ii) Palvelun käyttösi. Tällaisessa tapauksessa PhysioBit Oy ilmoittaa sinulle asiasta kirjallisesti.

 

8. Muuta

Koko sopimus ja ositettavuus. Nämä Ehdot ovat voimassa siitä asti kun hyväksyt Ehdot Palvelun käyttöönoton yhteydessä. Nämä Ehdot eivät rajoita niitä oikeuksia, joita sinulla voi olla asuinmaassasi pakottavan lainsäädännön perusteella. 

 Jos jokin tämän Sopimuksen ehdoista katsotaan täytäntöönpanokelvottomaksi mistä tahansa syystä, ehtoa voidaan muokata PhysioBit Oy:n toimesta vain siinä määrin, että siitä tulee täytäntöönpanokelpoinen, ja vaikuttamatta tämän käyttöehdon muihin Ehtoihin.

 Luovuttaminen. PhysioBit Oy voi luovuttaa nämä Ehdot ja niiden hyväksymiseen liittyvät Palvelun käyttöoikeudet kokonaan tai osittain emo- tai tytäryhtiöilleen sulautumisen tai kolmansille osapuolille yrityskauppojen yhteydessä.

 Lainmukaisuus. Sinun tulee käyttää Palvelua kaikkien sovellettavien lakien, asetusten ja muiden säädösten mukaisesti, mukaan luettuina vientilait ja –säädökset sekä lait ja säädökset, jotka on laadittu suojaamaan henkilökohtaisia tietoja ja/tai tunnistetietoja.

 Sovellettava laki. Tähän Sopimukseen ja Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakeja, pois luettuina lainvalintaehdot. Tähän Sopimukseen tai näihin ehtoihin liittyvät riitaisuudet ratkaistaan Suomen toimivaltaisissa tuomioistuimissa.

9. Yhteystiedot

Jos sinulla on näihin Ehtoihin, Sopimukseen tai Palveluun liittyviä kysymyksiä tai kommentteja, ota meihin yhteyttä osoitteeseen info@fysiapp.fi 

Päivitetty 26.10.2021